24/7 Support number +256 - 785 - 619 - 983
  • Mbweha Camp Nakuru room
  • Mbweha Camp Nakuru lounge
  • Mbweha Camp Nakuru
  • Mbweha Camp Nakuru swimming pool
  • Mbweha Camp Nakuru resaurant
  • Mbweha Camp Nakuru outside catering